Privacybescherming

Heeft u een vraag? Mogelijk vindt u het antwoord hieronder. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op via het contactformulier.

Persoonlijke gegevens hebben wij nodig voor registraties en aanmeldingen voor certificeringen. In ons privacystatement staat hoe wij (als verwerkingsverantwoordelijke) omgaan met je privacy.

Het platform is AVG-compliant. Je persoonsgegevens worden opgeslagen bij een gecertificeerd datacenter in Nederland volgens ISO 20000, ISO 27001 en NEN7510. Maandelijks worden aanpassingen gedaan aan het platform om mogelijke veiligheidsproblemen te voorkomen en op te lossen. Ook worden tests door derden uitgevoerd om vast te stellen of het platform nog steeds veilig is en voldoet aan wet- en regelgeving.

Wij vragen alleen gegevens die wij nodig hebben voor registratie, inloggen en de poorttoegang. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens. Een jaar nadat je registratie is verlopen worden je gegevens verwijderd. Voor meer informatie kun je het privacystatement in de voettekst van de website raadplegen.

Je hebt recht op inzage in je gegevens, correctie of verwijdering. Hiervoor kun je via data@explain.nl een verzoek indienen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om jezelf te identificeren. Je krijgt binnen 4 weken een reactie. Voor het melden van een datalek kun je hetzelfde mailadres gebruiken.

Je kunt via data@explain.nl contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.